شرح وظایف مشاور وزیر در امور بانوان

شرح وظایف حوزه مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


 

 

* ارائه رهنمودهای لازم به منظور فراهم ساختن زمینه­ های اجرایی کردن سیاست­ های مصوب و برنامه­ های دولت در حوزه زنان در وزارت متبوع؛

* بررسی وضعیت استخدامی، مدیریتی و شغلی زنان شاغل در وزارت متبوع و سازمان­ های تابعه و پیگیری ارتقای شغلی و مدیریتی آنان؛

* برنامه ریزی به منظور توان ­افزایی و ارتقای مهارت­ های تخصصی و عمومی زنان شاغل در وزارت متبوع؛

* ارائه پیشنهاد­ به معاون ذی ربط به منظور فراهم آوردن زمینه ­های سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی زنان شاغل در وزارت متبوع؛

* ارتباط مستمر با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مراجع و مرکز مرتبط و اجرای خط مشی­ ها و سیاست­ ها و دستورالعمل­ های ابلاغی وزارت متبوع و ارائه گزارش ­های لازم در چارچوب وظایف محوله؛

* همکاری و ارائه مشورت­ های مورد نیاز در اجرای بسته ­های جامع فرهنگی، اجتماعی به منظور برقراری توان مناسب میان کار و زندگی در راستای تحکیم نهاد خانواده؛

* برقراری ارتباط منسجم و ایجاد فرصت ­های مناسب برای مشارکت بانوان ادارات استانی در فعالیت­ ها و برنامه­ های دستگاهی و فرادستگاهی؛

* ارائه مشورت ­های لازم برای حمایت و تقویت سازمان­ های مردم­ نهاد فرهنگی-هنری با رویکرد تکریم زن و تحکیم خانواده؛

* ارائه پیشنهاد به منظور تقویت فعالیت ­های خلاقانه بانوان اهل فرهنگ و هنر در راستای تحقق اهداف، سیاست­ ها و برنامه­ های وزارت متبوع؛

* شناسایی و معرفی زنان اهل فرهنگ و هنر برای تجلیل از آنان؛

* مشاوره، هماهنگی و تعامل با معاونت­ ها، مؤسسات و سازمان­ های تابعه به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده؛

* بررسی مسائل و مشکلات زنان در حوزه فرهنگ، هنر، دین و رسانه و انتقال آن به مراجع تصمیم گیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

* شناسایی فرصت­ های مشارکت و حضور زنان در نشست­ ها و همایش­ های ملی و بین­ المللی به ویژه در حوزه زنان و خانواده؛

* دارائه طرح­ ها و پیشنهادات مناسب در زمینه حضور کارآمد و فعال زنان ادیب و هنرمند کشور در مجامع بین المللی؛

* ارائه طرح­ های حمایتی در زمینه مشاغل خانگی عرصه فرهنگ و هنر؛

* تدوین برنامه عملیاتی به منظور رفع نیاز­های رفاهی و تأمین امنیت روانی مادران شاغل و زنان سرپرست خانوار.