بهداشت و سلامت جسم

بهداشت و سلامت جسم

تاب آوری حامل پیام امید و غلبه بر سختی‌هاست
دکتر محمدرضامقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری گفت: این پیام روشن تاب آوری است که میتوان به سختی ها و
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۶ ]
فرسودگی شغلی و تاب آوری
دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب‌آوری گفت: فرسودگی شغلی ترکیبی مهلک از شخصیت جاه طلب یک فرد
[ تعداد بازدید : ۱,۵۰۷ ]
مفهوم تاب آوری چیست؟
دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب‌آوری گفت: اصل و اساس تاب آوری توانایی سازگار ماندن در شرایط
[ تعداد بازدید : ۲,۳۲۲ ]
صفحه ۱ از ۳