اطلاعیه

اطلاعیه شماره 1


اطلاعیه   

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه: نظر به ضرورت تجمیع  هرگونه اخبار و اطلاعات فعالیت­های بانوان، از کلیه بانوان همکار ستادی و استانی وزارت متبوع، که علاوه بر فعالیت سازمانی خود در تمامی حوزه ها ازجمله فرهنگی، قرآنی، هنری، علمی و... نیز فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید، تا انعکاس رسانه ای فعالیتشان را جهت ثبت ونمایش در این سایت به صورت لینک خبر یا فایل دیجیتال (متن و تصویر) با رزولوشن 100 DPI به پست الکترونیک دفتر امور بانوان به نشانی: womenandculture@gmail.com  ارسال نمایند.