اعضای شورای-علمی فرهنگی بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(استانها)

اعضای شورای علمی- فرهنگی بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بخش استانها

 

سرکارخانم دکتر سمیه صفاری احمدآباد، عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و رئیس امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سرکارخانم نرجس گلشن عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

سرکارخانم رویا شاه‌حسین‌زاده عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

سرکارخانم شهین عبدی عضو محترم شورای علمی-فرهنگ بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

سرکارخانم شیرین عبدالله‌نژاد ماهانی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

سرکارخانم مرضیه قنبری عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان

سرکارخانم ملیحه امیرحکیمی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

سرکارخانم ناهید پرهیز عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگلویه و بویراحمد

سرکارخانم مریم عاقلی بافقی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

سرکارخانم زهره بهرام‌زاد عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

سرکارخانم فلورا زرافشانی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

سرکارخانم صدیقه همامی نیا عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

سرکارخانم مریم قاضی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

سرکارخانم مریم یزدی نژاد عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

سرکارخانم مریم فراهانی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

سرکارخانم کبری کاظم‌خواه عضو محترم شورای-علمی فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

سرکارخانم فرشته بیرانوند عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

سرکارخانم گلبن عبدی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

سرکارخانم مهوش طلوعی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

سرکار خانم مهین خاتمی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

سرکارخانم مهناز شجاعی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی

سرکارخانم فاطمه قاسمی دهشیب عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

سرکارخانم دکتر آنیتا مظفری عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

سرکارخانم زینب بخشعلی دهکردی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

سرکارخانم مریم اردلانی عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

سرکارخانم پروین خدادای عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم

سرکارخانم زهرا برازنده عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

سرکارخانم شیرین محمدی رضاکاه عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند

سرکارخانم دکترآرزو حیدری عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

سرکارخانم مریم جواهری عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

سرکارخانم نیره ولندیاری عضو شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

سرکارخانم سعیده سادات فرخیان عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

سرکارخانم مریم نیری عضو محترم شورای علمی-فرهنگی بانوان و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران


امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی