درس گفتارهای آموزش مهارت‌های فردی در ارتباطات اجتماعی

درس گفتار هشتم: راهکارهای مقابله با چالش اهمال‌کاری در انجام امورات روزمره
درس گفتار هشتم: راهکارهای چالش با عارضه اهمال‌کاری در انجام امورات روزمره ( ایراد شده توسط خانم رویا
[ تعداد بازدید : ۴۰۳ ]
محتوای صوتی با موضوع نقش بانوان در زندگی مشترک ،تربیت فرزندان،و فعالیت های اجتماعی
درس گفتار هفتم:به مناسبت گرامیداشت مقام زن محتوای صوتی نقش بانوان در زندگی مشترک ،تربیت فرزندان،و
[ تعداد بازدید : ۲۴۱ ]
درس گفتار ششم:راهکارهای مقابله با خشونت علیه مردان
درس گفتار ششم: راهکارهای مقابله با خشونت علیه مردان خانم رویا افراعی(روانشناس و مشاور کلینیک
[ تعداد بازدید : ۳,۶۵۴ ]
درس گفتار پنجم:بررسی روابط عاطفی میان فردی در راستای ادراک دیدگاه های یکدیگر
درس گفتار پنجم:بررسی روابط عاطفی میان فردی در راستای ادراک دیدگاه های یکدیگر، خانم رویا
[ تعداد بازدید : ۷۲۴ ]
درس گفتار چهارم: واکاوی مفهوم عزت نفس و عوامل موثر بر آن در راستای پرورش این مهارت
درس گفتار چهارم: واکاوی مفهوم عزت نفس و عوامل موثر بر آن در راستای پرورش این مهارت، خانم رویا
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
درس گفتار سوم:مهارت خودآگاهی(اعتماد به نفس به عنوان راهکاری برای قوی شدن در برابر مشکلات)
درس گفتار سوم:مهارت خودآگاهی(اعتماد به نفس به عنوان راهکاری برای قوی شدن در برابر مشکلات) خانم رویا
[ تعداد بازدید : ۷۳۸ ]
درس گفتار دوم: مهارت خودآگاهی(خودپنداری و هویت یابی در راستای اندیشیدن هم‎دلانه)
درس گفتار دوم: مهارت خودآگاهی(خودپنداری و هویت یابی در راستای اندیشیدن هم‎دلانه) خانم رویا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۷ ]
درس گفتار اول:مهارت خودآگاهی(شناسایی ویروس های ذهنی منفی گرا)
درس گفتار اول:مهارت خودآگاهی(شناسایی ویروس های ذهنی منفی گرا) خانم رویا افراعی(روانشناس و مشاور
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۵ ]